Nieuws

Een overzicht van het Ronald McDonald nieuws

06-04-2020

ANNULERING RMcD Business Breakfast april en mei

ANNULERING APRIL EN MEI

RONALD McDONALD BUSINESS BREAKFASTS

 

JUBILEUMJAAR

We hadden met de aftrap van ons ontbijt in maart zo’n mooi jubileumjaar in gedachten, maar ook hier gooide het coronavirus roet in het eten. Door alle uitgevaardigde regels hebben we eerst al met pijn in ons hart een streep moeten zetten door het jubileumontbijt in maart en nu moeten we hetzelfde doen met de ontbijten in april en mei. De organisatoren van die ontbijten, respectievelijk Unica en Tiem , hebben gelukkig beide toegezegd deze ontbijten in 2021 in dezelfde maand te willen organiseren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Over het al dan niet doorgaan van het juni-ontbijt brengen we u tijdig op de hoogte.

JUBILEUMONTBIJT

De precieze nieuwe datum van het jubileumontbijt (in ieder geval na het zomerreces van juli/augustus) is op dit moment nog niet bekend. Ook daar krijgt u tijdig bericht over.

FACTURERING 2020

De huidige periode is voor de ouders van de patiëntjes, het team en het Huis uitermate verwarrend en moeilijk. Naast de menselijke impact is ook de bedrijfseconomische situatie van het Huis een punt van zorg. Het Huis is immers voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van giften en sponsoractiviteiten. Onze ontbijtclub is er daar een van, maar het zal u niet verbazen, dat de giften en sponsoractiviteiten sterk zijn teruggelopen.

Normaal gesproken zouden we in april de facturen voor dit kalenderjaar versturen, maar gezien de omstandigheden hebben we toch besloten dit tot na de zomer te verschuiven. We hopen dat de situatie dan voor iedereen weer wat overzichtelijker is en dat we dan voor zover mogelijk weer in staat zijn om ons steentje bij te dragen.

TOT SLOT:

We wensen al onze leden heel veel sterkte in deze emotioneel en economisch zware tijd.

We hopen met u op betere tijden. Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Joke Vrolijk,

Stuurgroep RMcD BBC, ook namens Tanja Geurtse, Annet van Limburg, Jan Nabers en Pim van der Wildt